Τοπία

Ο ζωγράφος δημιουργεί τα τοπία, συνθέτοντας τα στοιχεία του φωτός, του χώματος και του νερού.

Παρουσίαση των Έργων

4

Πίνακες