Πορτρέτα

Ο ζωγράφος παρουσιάζει τον ψυχισμό του μουσικού, της κόρης και του καλλιτέχνη.

Παρουσίαση των Έργων

23

Πίνακες